Tietoisku inkontinenssista

Faktoja inkontinenssista

Inkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua ja Suomessa arviolta 350-400 tuhannella henkilöllä ilmelee jonkinasteista virtsankarkailua. Ulosteinkontinenssi tarkoittaa ilman, löysän tai kiinteän ulosteen pidätyskyvyttömyyttä. Kaksoisinkontinenssi tarkoittaa molempien yhdistelmää.

 • Inkontinenssia esiintyy kaikenikäisillä, mutta se on yleisempää vanhemmiten.
 • Suomalaisista 25-69-vuotiaista naisista 19% kärsii inkontinenssista.
 • Yli 63-vuotiailla naisilla ja miehillä esiintyy yhtä paljon inkontinenssia.
 • Hoitokodeissa inkontinenssia esiintyy noin 50%:lla.
 • Oikealla lähestymistavalla 70% voi parantaa tilannettaan tai päästä kokonaan eroon inkontinenssista.
 • Noin 10 prosenttia 7-vuotiaista suomalaislapsista kärsii kastelusta.

Inkontinenssin tyypit

Aikuiset

 • Ponnistus (stress) inkontinenssi: Virtsa karkaa ponnistuksen yhteydessä, esim. aivastaessa, yskiessä, nauraessa, nostaessa tai juostessa.Syynä ovat heikentyneet lantionpohjanlihakset ja tämä on naisten yleisin virtsankarkailun tyyppi.
 • Pakko (urge) inkontinenssi: Äkillinen voimakas virtsaamisen tarve, johon liittyy virtsan karkailua pidätysyrityksistä huolimatta. Virtsaamistarve on usein tihentynyt ja yölläkin pitää herätä WC:een. Tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta vaivassa oletetaan olevan kysymys siitä, että virtsarakon lihakset lähettävät vääriä signaaleja aivoille ja ilmaisevat rakon olevan täydempi kuin se onkaan. Tällöin puhutaan yliaktiivisesta rakosta.
 • Sekatyyppinen (mixed) inkontinenssi: sekä ponnistus- että pakkoinkontinenssin oireita
 • Ylivuotoinkontinenssi: Ylivuotoinkontinenssissa virtsa valuu liian täynnä olevasta, ylivenyttyneestä rakosta. Pieniä virtsamääriä saattaa karkailla koko ajan ilman tunnetta virtsahädästä. Oireena voi olla myös virtsaamisen jälkeinen tiputtelu. Ylivuotoinkontinenssiin liittyy usein heikentynyt virtsasuihku sekä tunne siitä, ettei rakko tyhjene kunnolla. Ylivuotoinkontinenssin syynä ovat yleensä eturauhasen sairaudet tai supistuskyvytön virtsarakko.
 • Jälkitiputtelu: Jälkitiputtelulla tarkoitetaan oiretta, jossa virtsaa valahtaa virtsaputkesta joko muutamia tippoja tai runsaammin virtsaamisen jo loputtua. Oire on miehillä erittäin tavallinen, eikä sitä sen vuoksi lueta varsinaiseksi inkontinenssiksi. Syynä pidetään virtsaputken alkuosan joustavuuden heikkenemistä tai sen heikentynyttä kykyä työntää siihen jäänyttä virtsaa takaisin rakkoon.
 • Ulosteinkontinenssi: Ulosteinkontinenssissa ulosteen poistumista ei voi hallita. Syitä ulosteinkontinenssille on monia. Niitä voivat olla esimerkiksi paha ummetus, leikkauksien jälkitilat ja lantionpohjan tai sulkijalihasten vauriot.

Lapset

 • Yökastelu on yleisin muoto ja sitä esiintyy erityisesti pojilla. Yökastelu voi jatkua teini-ikään saakka.
 • Päiväkastelusta kärsii vain 2-4% 5-7-vuotiaista lapsista

Inkontinenssin yleisimpiä syitä

Naiset

 • Suurimmassa osassa tapauksia virtsankarkailun syynä ovat heikentyneet lantionpohjan lihakset, jotka pitävät virtsaputken suljettuna.
 • Raskaus ja synnytys: hormonaaliset muutokset, kohdun virtsarakkoon aiheuttama paine ja synnytys voivat heikentää lantionpohjan lihaksia.
 • Vaihdevuodet: estrogeenin eritys elimistössä vähenee ja sen seurauksena lantion alueen kudosten vierenkierto heikkenee ja limakalvot ohenevat.

Miehet

 • Iän myötä miesten virtsaputki ei sulkeudu enää kovin tehokkaasti ja lantionpohjanlihakset voivat rappeutua.
 • Suurentunut eturauhanen estää rakon tyhjentymistä. Rakon seinämä veltostuu ja virtsaa valuu hitaasti koko ajan.
 • Eturauhasleikkaus saattaa väliaikaisesti heikentää tai vaurioittaa lihaksia.

Lapset

Kehitykselliset syyt yleensä yökastelun taustalla:

 • Hermoston ja lihasten välinen koordinaatio ei ole vielä täysin kehittynyt.
 • Virtsaneritystä nukkuessa vähentävän ADH-hormonin tuotannon vähäisyys.
 • Lapset nukkuvat sikeämmin ja eivät välttämättä aisti tarpeeksi tehokkaasti rakon tyhjentämistarpeesta kertovaa signaalia.

Yöllisen virtsankarkailun taustalla voi olla perinnöllinen syy. Lapsella on 40 %:n todennäköisyys kärsiä yökastelusta, jos toinen vanhemmista on kärsinyt samasta vaivasta, ja 70 %:n todennäköisyys, jos molemmat vanhemmat ovat kärsineet siitä.

Mahdollisia syitä päiväkasteluun:

 • Voi johtua rakon liiallisesta supistelusta. Virtsateiden tulehdus on yleisin syy yliaktiiviseen rakkoon. Yleisintä tytöillä.
 • Jotkut lapset välttävät vessassa käyntiä syystä tai toisesta eivätkä ota huomioon tarvettaan, mikä voi johtaa virtsan karkaamiseen vahingossa.
 • Lapsi ei pääse asioille ajoissa. WC:een tulisi olla esteetön pääsy ja vaatteet helppo riisua.

Lääketieteelliset syyt virtsankarkailuun:

 • Mahdollinen kehitysvamma
 • Toistuvat virtsatietulehdukset
 • Virtsateiden pienet epämuodostumat

Vanhukset

 • Vanhusten virtsankarkailussa korostuvat keskushermostoperäiset syyt.
 • Vanhusten inkontinenssiin liittyy usein samanaikaissairastavuus. Inkontinenssi saattaa olla seuraus muusta sairaudesta ja väärästä lääkityksestä.
 • Inkontinenssiin voivat vaikuttaa myös ympäristötekijät. WC voi olla kaukana, jolloin ei ehditä vessaan tai muistihäiriöinen ihminen ei löydä WC:tä.

Sairaudet, lääketieteelliset syyt

 • Ylipaino tai ummetus: Saattaa synnyttää ylimääräistä painetta vatsan ja lantionpohjan lihaksiin.
 • Pitkittynyt yskä: Voi saattaa lantionpohjanlihakset koville.
 • Toistuvat virtsaputkentulehdukset: Saattavat aiheuttaa virtsarakon yliherkkyyttä. Näin tapahtuu, kun virtsarakko lähettää keholle vääriä signaaleja rakon nopeasta tyhjentämisestä, vaikka se ei ole kokonaan täynnä.
 • Lääkkeet: Esimerkiksi verenkiertosairauksien virtsaneritystä lisäävät lääkkeet, voivat lisätä virtsankarkailuriskiä. Joissain tapauksissa muihin sairauksiin määrättyjä lääkkeitä voidaan muuttaa tai annosmääriä pienentää ilman että sillä on vaikutusta niiden tehoon.
 • Diabetes: Pitkään jatkunut diabetes aiheuttaa lisäsairautena hermoston toimintahäiriöitä eli neuropatiaa.
 • Parkinsonin tauti: Voi olla yliaktiivisen rakon taustalla. Tällöin virtsarakon toiminta tai sen säätely on häiriintynyttä ja yliaktiivinen rakko pyrkii tyhjenemään, vaikka rakko ei ole vielä täysi. Virtsaumpi on yleisempi oire miehillä kuin naisilla ja se voi joskus liittyä myös sairauden lääkitykseen.
 • Dementia: Virtsankarkailun syitä ovat usein sekavuus, muistihäiriöt ja masennus. Lisäksi dementikon on vaikea löytää WC:tä, avata oikeat ovet ja kannet, riisua vaatteet jne. Myös vajoaminen omaan maailmaan ja eristäytyminen muusta maailmasta vaikuttaa.
 • MS-tauti: Potilailla voi olla sekamuotoinen virtsarakon toimintahäiriö, siis hankaluuksia virtsaamisen aloittamisen, virtsan pidättämisen ja virtsarakon tyhjentämisen kanssa. Erityisesti virtsaamisen alkaminen heti, kun rakon täyttyminen alkaa tuntua, on yleistä.
 • Syöpätaudit: Virtsaamisen ja ulostamisen ongelmia liittyy usein eturauhassyöpään ja virtsarakon syöpään, kun niitä joudutaan operoimaan kirurgisesti.
 • Kehitysvammaisuus: Kehitysvammaisuuden lääketieteellisiä diagnooseja on useita. Suurin osa niistä on harvinaisia ja usein kehitysvammaista ei kyetä täysin diagnosoimaan eikä vammautumisen todellista syytä saada tietää. Inkontinenssi voi kehitysvammaisella olla osa päivittäistä arkea, mutta ongelmaa lisää hoitamisen haasteellisuus, jos ihminen tarvitsee toisen apua kuivana pysymisessä.
 • Tuki- ja liikuntaelinvammat: Inkontinenssi liittyy läheisesti moniin liikuntavammoihin, muun muassa halvaantumisiin. Invalidilla inkontinenssiin voi liittyä itse virtsan- tai ulostekarkailun lisäksi myös rajoittunut kyky huolehtia itse esimerkiksi vuotosuojien tai muiden hyödyllisten apuvälineiden, kuten katetrien käytöstä.

Apua inkontinenssiin

Inkontinenssin syy on selvitettävä tarkkaan ennen hoitomuodon valitsemista. Valitettavasti kaikki eivät saa täydellistä apua hoidoista, mutta jokaiselle pyritään löytämään apuväline tai ratkaisumalli, jolla oireiden aiheuttamia vaivoja saadaan vähennettyä.

Ensimmäinen askel on kuitenkin katsoa, voisivatko jotkin yksinkertaiset elämäntapojen muutokset saada parannusta aikaan.

Juomisten seuraaminen

 • Mielesi tekee ehkä vähentää juomista, mutta tämä voi tehdä virtsastasi väkevämpää, mikä ärsyttää virtsarakkoa ja tekee siitä aktiivisemman.
 • Liika juominen lisää pakottavaa virtsaamisen tarvetta, joten yritä säilyttää terveellinen tasapaino.
 • Kofeiini, alkoholi ja poreilevat juomat lisäävät virtsaamisen tarvetta ja sinun on käytävä vessassa useammin.

Suunnitelmallisuus

 • Varmista, että pääset WC:een helposti.
 • Pue siten, että vaatteet on helppo riisua nopeasti.
 • Inkontinenssisuojien käyttö

Painonhallinta

Ylipainon ja inkontinenssin välillä on yhteys. Siispä jos tavoitteenasi on laihtua hiukan, tämä saattaa olla kannustin laihdutuksen aloittamiselle.

Tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen

Tupakointi ei suoraan aiheuta virtsankarkailua, mutta siihen liittyvä yskiminen voi aiheuttaa painetta virtsarakossa.

Lantionpohjan lihasten vahvistaminen

 • Saattaa tuoda helpotusta virtsanpidätysongelmiin.
 • Harjoittelussa harjoitellaan voimaa, nopeutta ja kestävyyttä.
 • Paras tulos saavutetaan, kun ensin terapeutti ohjaa oikeat liikkeet.
 • Rakko- ja sulkijalihaksen sähköärsytyshoito on tehokas ja nopeasti tuloksia antava hoitomuoto ponnistustyyppisessä vuotohäiriössä. Lantionpohjan omatoimisella treenauksella varmistetaan hoitotuloksen pysyvyys.

Virtsarakon uudelleen harjoittaminen

Yliaktiivisen virtsarakon tapauksessa voidaan harjoitella pidättämään suurempia määriä pidemmän ajan ja vähennetään varsinaisten virtsaamiskertojen määrää. Tee tämä pidättäytymällä menemästä vessaan niin kauan kuin mahdollista, jotta virtsarakkosi lakkaa liioittelemasta virtsaamisen tarvetta, kun se on vain puoliksi täynnä. Ajan myötä pidättämisen pitäisi helpottua.

Lääkehoito

 • Lääkkeitä yleensä yliaktiivisen rakon hoitoon.
 • Ponnistusinkontinenssista kärsiville tarkoitetusta lääkityksestä on saatu viime aikoina hyviä tuloksia.
 • Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla estrogeenikorvaushoito saattaa auttaa.

Leikkaushoito

 • Lääkäri arvioi kirurgisen toimenpiteen tarpeellisuuden.
 • Potilas voi kotiutua jo leikkauspäivänä.
 • Leikkaushoidossa on saatu hyviä tuloksia ponnistusinkontinenssin ja sekamuotoisen inkontinenssin hoidossa.

Inkontinenssisuojat

 • Jos virtsankarkailua ei voida hoitaa esimerkiksi lihasharjoittelulla tai lääkityksellä, saatavana on virtsankarkailuun tarkoitettuja inkontinenssisuojia.
 • Suojilla voidaan helpottaa virstankarkailuun liittyviä hygieenisiä ja sosiaalisia ongelmia.
 • Suojien avulla säilytetään potilaan liikkuvuus ja aktiivisuus virtsankarkailusta huolimatta.
 • Suojan tärkeintä valintaperuste on virtsankarkailun vaikeusaste.
 • Oikeanlaisten tuotteiden käyttö helpottaa henkilökohtaisen hygienian hoitoa sekä hoidettavan että hoitajan kannalta.

Hoitotarvikejakelu

 • Vakiintunut osa terveyskeskusten järjestämää sairaanhoitoa.
 • Parantaa potilaan itsehoidon edellytyksiä
 • Inkontinenssin hoidossa tarvittavien hoitotarvikkeiden ja -välineiden jakamisen terveyskeskuksesta potilaalle tulee aina perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri.
 • Jakelun aloittamisesta päättää terveyskeskuksen lääkäri.
 • Jakelu aloitetaan, mikäli hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yleensä yli kolme kuukautta.
 • Tarvikkeita ja välineitä annetaan yleensä kolmen kuukauden tarve kerrallaan, ja niitä luovutettaessa arvioidaan aina niiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus.
 • Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti.
 • Välineitä saa joko terveyskeskuksesta tai ne toimitetaan kotiin esimerkiksi kotisairaanhoitokäyntien yhteydessä.
 • Tarvikkeet ja välineet luovutetaan maksutta.

Lähteet:
Tena.fi
Kuivaksi.fi
YTHS:n tietopankki
Kohtiterveyttä.fi
Yliaktiivinenrakko.fi

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Viimeisin muutos 2.4.2019

Tietosuoja

Rekisteröityminen tälle sivustolle on ilmaista ja turvallista. Tietojasi ei anneta muille osapuolille ilman lupaasi. Sivustolla on SSL-sertifikaatti.

Asiakas voi rekisteröityessään, oman tilinsä tiedoissa tai sivuston etusivulla liittyä uutiskirjeen tilaajaksi niin halutessaan. Uutiskirjeen tilaamisen pystyy koska tahansa peruuttamaan uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Lisätietoja tietosuojaselosteessa

Sopimuksen muodostuminen

Pidätämme oikeuden perua tilauksesi koska tahansa. Välillämme ei ole sopimusta ennen kuin tilaus on postitettu. Sopimus muodostuu, kun tilaus on käsitelty ja siirtynyt logistiikan kuljetettavaksi.

Vastuuvapautuslauseke

STP Trading ei ole vastuussa vammoista, joita tällä sivustolla myytävien tuotteiden väärä käyttö voi aiheuttaa tai jotka syntyvät käytettäessä STP Tradingin myymiä tuotteita.

STP Trading ei ole vastuussa myöskään mahdollisista häiriöistä verkkosivustossa. 

Toimitustapa, -aika ja -kustannukset

Tietoa toimitustavoista

Tuotteet toimitetaan neutraaleissa ruskeissa pahvilaatikoissa ja pienemmät ostokset valkoisissa läpinäkymättömisessä postituspusseissa. Pakettikortteihin merkitään lähettäjäksi yritysnimemme STP Trading. 

Lähetykset käsitellään tilauspäivänä tai tilausta seuraavana arkipäivänä niiltä osin, kun tuotteet löytyvät varastosta. Käsittelystä lähetetään asiakkaalle sähköpostilla ilmoitus. Käsittelyä seuraa paketin siirtäminen kuljetukseen.

Kokonaistoimitusaika on 1-5 arkipäivää toimitustavasta riippuen. Ilmoitamme sinulle ylimääräisistä viiveistä, mikäli sellaisia ilmaantuu.

Mikäli tilaat tuotteita yli varastosaldon, niin lähetämme puuttuvat jälkitoimituksena ilman lisäkuluja.

Tehdyn tilauksen voi myös noutaa varastomyymälästämme sen aukioloaikoina tai erikseen sovittuna aikana.

Maksutavat ja maksutapakustannukset

Tietoa maksutavoista

Hyväksymällä nämä toimitusehdot hyväksyt myös ylläolevan linkin takaa löytyvät tilauksen maksuun käytetyn maksutapavaihtoehdon erityspiirteet.

Ilmaiset maksutavat verkkokaupassamme ovat tilisiirto, Klarna Checkout, PayPal ja laskutus. 

Postiennakko on maksullinen maksutapa.

Varastomyymälässä voi maksaa käteisellä tai kortilla.

Tuotteiden hinnat ja kuvaukset

Tällä verkkosivustolla esitetyt hinnat ovat voimassaolevat hinnat. Emme ota vastuuta muualla mahdollisesti ilmoitetuista vääristä hintatiedoista. Hinnat voivat muuttua koska tahansa.

Tuotteet tai pakkaukset voivat olla hieman erilaisia verrattuna tuotekuvauksiimme.

Pidätämme oikeuden korjata hintaa tilauksen jälkeen, mikäli hinnoittelussa on tapahtunut selkeästi virhe ja hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon nähden.

Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 % paitsi, jos asiakas on kirjautunut sisään asiakastiedoilla, jotka viittaavat EU:n ulkopuolelle (Ahvenanmaa, Norja).

Peruutukset, palautukset ja vaihdot

Tietoa palautuksista

Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt myös ylläolevan linkin takaa löytyvät palautusohjeet ja palautukseen liittyvät rajoitukset.

Voit peruuttaa koko tilauksesi tai palauttaa yksittäisiä tuotteita 14 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut tilauksen viimeisenkin tuotteen. Tuotteiden palauttaminen on ilmaista.

Ilmoita meille peruutuksesta, palautuksesta tai vaihdosta joko tilauksen mukana tulevalla lomakkeella, sähköpostitse tai sivun oikean alalaidan chatin kautta.

Noutamaton paketti ei ole sama asia kuin palautus. Emme hyvitä automaattisesti noutamatta jääneitä toimituksia, joista ei ole ilmoitettu meille. Noutamattomasta postiennakkopaketista seuraa välittömästi pysyvä ennakkokielto.

Vialliset tuotteet ja laatupoikkeamat

Jos tuotteet ovat vahingoittuneet kuljetuksessa, niin ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuotteillamme ei ole takuuta. Noudatamme kuitenkin hyvää kaupankäyntitapaa, eli pyrimme löytämään kompromissin tilanteessa, jossa tuotteessa on ollut selkeä laatuvirhe, joka tulee ilmi pian kaupan jälkeen. 

Mahdollisen laatuongelman tapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa laatuongelmasta viipymättä asiakaspalveluumme ja kuvailla ongelma tarkasti valokuvien kera. Tämän lisäksi kaikki vialliset käyttämättömät tuotteet tulee palauttaa välittämästi jatkotutkimuksia varten.

Mikäli todisteita laatuongelmasta ei esitetä ja tuotteita ei palauteta, niin kieltäydymme hyvittämästä tuotteita.