Tietoa inkontinenssista

Inkontinenssilla tarkoitetaan tahatonta virtsankarkailua tai ulosteenkarkailua. Suomessa arviolta 350-400 tuhannella henkilöllä ilmelee jonkinasteista virtsankarkailua. Ulosteinkontinenssi tarkoittaa ilman, löysän tai kiinteän ulosteen pidätyskyvyttömyyttä. Kaksoisinkontinenssi tarkoittaa molempien yhdistelmää.

 • Inkontinenssia esiintyy kaikenikäisillä, mutta se on yleisempää vanhemmiten
 • Suomalaisista 25-69-vuotiaista naisista 19% kärsii inkontinenssista
 • Yli 63-vuotiailla naisilla ja miehillä esiintyy yhtä paljon inkontinenssia
 • Hoitokodeissa inkontinenssia esiintyy noin 50%:lla
 • Oikealla lähestymistavalla 70% voi parantaa tilannettaan tai päästä kokonaan eroon inkontinenssista
 • Noin 10 prosenttia 7-vuotiaista suomalaislapsista kärsii kastelusta

Inkontinenssin tyypit

Ponnistusinkontinenssi (stress incontinence)

Ponnistusinkontinenssissavirtsa karkaa ponnistuksen yhteydessä, esim. aivastaessa, yskiessä, nauraessa, nostaessa tai juostessa. Syynä ovat yleensä heikentyneet lantionpohjanlihakset, joiden vuoksi virtsaputken ja rakon ympäristön tukirakenteet eivät toimi oikein. Ponnistusinkontinenssi on naisten yleisin virtsankarkailun tyyppi, mutta myös miehillä esiintyy sitä usein eturauhasleikkauksen jälkeen.

Muita ponnistusinkontinenssiin vaikuttavia asioita ovat mm. diabetes, krooninen yskä, tupakointi, astma, ummetus ja liikalihavuus. Naisille ponnistusinkontinenssia aiheuttavat usein raskaus, synnytys ja vaihdevuodet. Raskaus ja synnytys voivat venyttää ja heikentää virtsaputkia tukevia lantionpohjan lihaksia, mikä aiheuttaa ponnistusinkontinenssia. Vaihdevuosien aikana elimistö tuottaa estrogeenia aiempaa vähemmän, minkä seurauksena virtsaputken sidekudos heikkenee.

Monelle miehelle syntyy eturauhasleikkauksen seurauksena inkontinenssi ja vaivaa tulisi hoitaa terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Oireita voi esiintyä puolesta vuodesta vuoteen leikkauksen jälkeen.

Pakkoinkontinenssi (urge incontinence)

Pakkoinkontinenssiin liittyy äkillinen voimakas virtsaamisen tarve, johon liittyy virtsan karkailua pidätysyrityksistä huolimatta. Usein virtsaamisen tarpeesta virtsan karkaamiseen kuluu vain muutamia sekunteja.

Virtsaamistarve on usein tihentynyt merkittävästi ja yölläkin pitää herätä WC:een. Tällaista tilaa kutsutaan nimellä nocturia. 

Virtsaamisen tarpeen tunteen saattaa laukaista esimerkiksi nopea asennon vaihto juoksevan veden ääni. Virtsaa saattaa karata myös seksin aikana.

Pakkoinkontinenssia esiintyy eri vaikeusasteina, eli virtsaa voi karata usein pieniä määriä tai rakko voi tyhjentyä kerralla kokonaan. 

Pakkoinkontinenssia kutsutaan usein yliaktiiviseksi rakoksi.

Pakkoinkontinenssi voi johtua monesta eri syystä ja se on yleisempää ikääntymisen myötä. Oireet voivat pahentua stressaavina aikoina ja myös kofeiini- tai alkoholipitoiset juomat pahentavat tilannetta. 

Monet sairaudet, jotka vaikuttavat aivojen kykyyn lähettää viestejä virtsanrakolle keskushermoston kautta, voivat olla pakkoinkontinenssin syynä. Tällaisia ovat esimerkiksi halvaukset, Parkinsonin tauti, MS-tauti tai neuropatia. Myös ummetus, suurentunut eturauhanen tai liiallinen vedenjuominen voivat olla syitä. 

Sekamuotoinen inkontinenssi (mixed incontinence)

Sekamuotoisella inkontinenssilla tarkoitetaan ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhdistelmää. Karkailua tapahtuu sekä äkillisen virtsaamistarpeen että ponnistusten aiheuttaman paineen yhteydessä.

Ylivuotoinkontinenssi (overflow incontinence)

Ylivuotoinkontinenssissa virtsa valuu liian täynnä olevasta rakosta, jota ei saa tyhjenemään kunnolla. Usein virtsarakon ulostulon tukkii ylisuurentunut eturauhanen aiheuttaen virtsaummen. Lopputuloksena rakon sulkumekanismi ei enää kestä painetta, jolloin virtsaa karkaa.

Eräs yleinen syy on myös heikko ja ylivenynyt virtsarakon lihas, joka ei supistu kunnolla. Ongelma johtuu useimmiten hermostollisista sairauksista.

Pieniä määriä virtsaa saattaa karkailla koko ajan ilman tunnetta virtsahädästä. Oireena voi olla myös virtsaamisen jälkeinen tiputtelu. Ylivuotoinkontinenssiin liittyy usein heikentynyt virtsasuihku sekä tunne siitä, ettei rakko tyhjene kunnolla.

Toiminnallinen inkontinenssi

Toiminnallisella inkontinenssilla tarkoitetaan henkilön haastetta ehtiä WC:een ajoissa. Syinä voivat olla esimerkiksi liikuntarajoitteet, ympäristötekijät tai henkilön heikentynyt kognitiivinen tila

Ulosteinkontinenssi

Ulosteinkontinenssissa ulosteen poistumista ei voi hallita. Syitä ulosteinkontinenssille on monia. Niitä voivat olla esimerkiksi paha ummetus, leikkauksien jälkitilat ja lantionpohjan tai sulkijalihasten vauriot.

Lasten inkontinenssi

Yökastelu on yleisin muoto ja sitä esiintyy erityisesti pojilla. Yökastelu voi jatkua teini-ikään saakka. Päiväkastelusta kärsii vain 2-4% 5-7-vuotiaista lapsista. 

Kehitykselliset syyt ovat yleensä yökastelun taustalla:

 • Hermoston ja lihasten välinen koordinaatio ei ole vielä täysin kehittynyt.
 • Virtsaneritystä nukkuessa vähentävän ADH-hormonin tuotannon vähäisyys.
 • Lapset nukkuvat sikeämmin ja eivät välttämättä aisti tarpeeksi tehokkaasti rakon tyhjentämistarpeesta kertovaa signaalia.

Yöllisen virtsankarkailun taustalla voi olla perinnöllinen syy. Lapsella on 40 %:n todennäköisyys kärsiä yökastelusta, jos toinen vanhemmista on kärsinyt samasta vaivasta, ja 70 %:n todennäköisyys, jos molemmat vanhemmat ovat kärsineet siitä.

Mahdollisia syitä päiväkasteluun:

 • Voi johtua rakon liiallisesta supistelusta. Tytöillä virtsateiden tulehdus on yleisin syy yliaktiiviseen rakkoon.
 • Jotkut lapset välttävät vessassa käyntiä syystä tai toisesta eivätkä ota huomioon tarvettaan, mikä voi johtaa virtsan karkaamiseen vahingossa.
 • Lapsi ei pääse asioille ajoissa. WC:een tulisi olla esteetön pääsy ja vaatteet helppo riisua.

Lääketieteellisiä syitä lasten kasteluun voivat olla esimerkiksi

 • Mahdollinen kehitysvamma
 • Toistuvat virtsatietulehdukset
 • Virtsateiden pienet epämuodostumat

Tarkeinta on saada oikea diagnoosi ja sen mukaista hoitoa.

Apua inkontinenssiin

Inkontinenssin syy on selvitettävä tarkkaan ennen hoitomuodon valitsemista. Valitettavasti kaikki eivät saa täydellistä apua hoidoista, mutta jokaiselle pyritään löytämään apuväline tai ratkaisumalli, jolla oireiden aiheuttamia vaivoja saadaan vähennettyä.

Ensimmäinen askel on kuitenkin katsoa, voisivatko jotkin yksinkertaiset elämäntapojen muutokset saada parannusta aikaan.

Juomisten seuraaminen

Mielesi tekee ehkä vähentää juomista, mutta tämä voi tehdä virtsastasi väkevämpää, mikä ärsyttää virtsarakkoa ja tekee siitä aktiivisemman. Liika juominen puolestaan lisää pakottavaa virtsaamisen tarvetta, joten yritä säilyttää terveellinen tasapaino.

Kofeiini, alkoholi ja poreilevat juomat lisäävät virtsaamisen tarvetta ja sinun on käytävä vessassa useammin.

Suunnitelmallisuus

Varmista, että pääset tarvittaessa WC:een helposti. Käytä helposti riisuttavia vaatteita ja inkontinenssisuojaa.

Painonhallinta

Ylipainon ja inkontinenssin välillä on yhteys. Siispä jos tavoitteenasi on laihtua hiukan, tämä saattaa olla kannustin laihdutuksen aloittamiselle.

Tupakoinnin lopettaminen tai vähentäminen

Tupakointi ei suoraan aiheuta virtsankarkailua, mutta siihen liittyvä yskiminen voi aiheuttaa painetta virtsarakossa.

Lantionpohjan lihasten vahvistaminen

 • Saattaa tuoda helpotusta virtsanpidätysongelmiin
 • Harjoittelussa harjoitellaan voimaa, nopeutta ja kestävyyttä
 • Paras tulos saavutetaan, kun ensin terapeutti ohjaa oikeat liikkeet
 • Rakko- ja sulkijalihaksen sähköärsytyshoito on tehokas ja nopeasti tuloksia antava hoitomuoto ponnistustyyppisessä vuotohäiriössä. Lantionpohjan omatoimisella treenauksella varmistetaan hoitotuloksen pysyvyys.

Virtsarakon uudelleen harjoittaminen

Yliaktiivisen virtsarakon tapauksessa voidaan harjoitella pidättämään suurempia määriä pidemmän aikaa ja vähennetään varsinaisten virtsaamiskertojen määrää. Pidättäytymällä virtsaamasta heti hädän tultua virtsarakkosi lakkaa liioittelemasta virtsaamisen tarvetta, kun se on vain puoliksi täynnä. Ajan myötä pidättämisen pitäisi helpottua.

Lääkehoito

 • Lääkkeitä yleensä yliaktiivisen rakon hoitoon.
 • Ponnistusinkontinenssista kärsiville tarkoitetusta lääkityksestä on saatu viime aikoina hyviä tuloksia.
 • Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla estrogeenikorvaushoito saattaa auttaa.

Leikkaushoito

 • Lääkäri arvioi kirurgisen toimenpiteen tarpeellisuuden.
 • Potilas voi kotiutua jo leikkauspäivänä.
 • Leikkaushoidossa on saatu hyviä tuloksia ponnistusinkontinenssin ja sekamuotoisen inkontinenssin hoidossa.

Inkontinenssisuojat

 • Jos virtsankarkailua ei voida hoitaa esimerkiksi lihasharjoittelulla tai lääkityksellä, saatavana on virtsankarkailuun tarkoitettuja inkontinenssisuojia
 • Suojilla voidaan helpottaa virstankarkailuun liittyviä hygieenisiä ja sosiaalisia ongelmia
 • Suojien avulla säilytetään potilaan liikkuvuus ja aktiivisuus virtsankarkailusta huolimatta
 • Suojan tärkeintä valintaperuste on virtsankarkailun vaikeusaste
 • Oikeanlaisten tuotteiden käyttö helpottaa henkilökohtaisen hygienian hoitoa sekä hoidettavan että hoitajan kannalta

Hoitotarvikejakelu

 • Vakiintunut osa terveyskeskusten järjestämää sairaanhoitoa
 • Parantaa potilaan itsehoidon edellytyksiä
 • Inkontinenssin hoidossa tarvittavien hoitotarvikkeiden ja -välineiden jakamisen terveyskeskuksesta potilaalle tulee aina perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee hoitava lääkäri
 • Jakelun aloittamisesta päättää terveyskeskuksen lääkäri
 • Jakelu aloitetaan, mikäli hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yleensä yli kolme kuukautta
 • Tarvikkeita ja välineitä annetaan yleensä kolmen kuukauden tarve kerrallaan, ja niitä luovutettaessa arvioidaan aina niiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus
 • Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti
 • Välineitä saa joko terveyskeskuksesta tai ne toimitetaan kotiin esimerkiksi kotisairaanhoitokäyntien yhteydessä
 • Tarvikkeet ja välineet luovutetaan maksutta
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Viimeisin muutos 18.5.2019

Tietosuoja

Rekisteröityminen tälle sivustolle on ilmaista ja turvallista. Tietojasi ei anneta muille osapuolille ilman lupaasi. Sivustolla on SSL-sertifikaatti.

Asiakas voi rekisteröityessään, oman tilinsä tiedoissa tai sivuston etusivulla liittyä uutiskirjeen tilaajaksi niin halutessaan. Uutiskirjeen tilaamisen pystyy koska tahansa peruuttamaan uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Lisätietoja tietosuojaselosteessa

Sopimuksen muodostuminen

Pidätämme oikeuden perua tilauksesi koska tahansa. Välillämme ei ole sopimusta ennen kuin tilaus on postitettu. Sopimus muodostuu, kun tilaus on käsitelty ja siirtynyt logistiikan kuljetettavaksi.

Vastuuvapautuslauseke

STP Trading ei ole vastuussa vammoista, joita tällä sivustolla myytävien tuotteiden väärä käyttö voi aiheuttaa tai jotka syntyvät käytettäessä STP Tradingin myymiä tuotteita.

STP Trading ei ole vastuussa mahdollisista häiriöistä verkkosivustossa. 

STP Trading ei ole vastuussa tuotteiden saatavuusongelmista, tuotemuutoksista tai toimittajien toimituspuutteista.

Toimitustapa, -aika ja -kustannukset

Tietoa toimitustavoista

Tuotteet toimitetaan neutraaleissa ruskeissa pahvilaatikoissa ja pienemmät ostokset valkoisissa läpinäkymättömisessä postituspusseissa. Pakettikortteihin merkitään lähettäjäksi yritysnimemme STP Trading. 

Lähetykset käsitellään tilauspäivänä tai tilausta seuraavana arkipäivänä niiltä osin, kun tuotteet löytyvät varastosta. Käsittelystä lähetetään asiakkaalle sähköpostilla ilmoitus. Käsittelyä seuraa paketin siirtäminen kuljetukseen.

Kokonaistoimitusaika on 1-5 arkipäivää toimitustavasta riippuen. Ilmoitamme sinulle ylimääräisistä viiveistä, mikäli sellaisia ilmaantuu.

Mikäli tilaat tuotteita yli varastosaldon, niin lähetämme puuttuvat jälkitoimituksena ilman lisäkuluja. Ilmoitamme asiakkaalle, jos tuotteiden saatavuudessa on ongelmia ja toimitusaika venyy yli ilmoitetun.

Tehdyn tilauksen voi myös noutaa varastomyymälästämme sen aukioloaikoina tai erikseen sovittuna aikana.

Maksutavat ja maksutapakustannukset

Tietoa maksutavoista

Hyväksymällä nämä toimitusehdot hyväksyt myös ylläolevan linkin takaa löytyvät tilauksen maksuun käytetyn maksutapavaihtoehdon erityspiirteet.

Ilmaiset maksutavat verkkokaupassamme ovat tilisiirto, Klarna Checkout, PayPal ja laskutus. 

Postiennakko on maksullinen maksutapa.

Varastomyymälässä voi maksaa käteisellä tai kortilla. Minimiostos myymälässä on 20 €.

Tuotteiden hinnat ja kuvaukset

Tällä verkkosivustolla esitetyt hinnat ovat voimassaolevat hinnat. Emme ota vastuuta muualla mahdollisesti ilmoitetuista vääristä hintatiedoista. Hinnat voivat muuttua koska tahansa.

Tuotteet tai pakkaukset voivat olla hieman erilaisia verrattuna tuotekuvauksiimme.

Pidätämme oikeuden korjata hintaa tilauksen jälkeen, mikäli hinnoittelussa on tapahtunut selkeästi virhe ja hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon nähden.

Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 % paitsi, jos asiakas on kirjautunut sisään asiakastiedoilla, jotka viittaavat EU:n ulkopuolelle (Ahvenanmaa, Norja).

Peruutukset, palautukset ja vaihdot

Tietoa palautuksista

Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt myös ylläolevan linkin takaa löytyvät palautusohjeet ja palautukseen liittyvät rajoitukset.

Voit peruuttaa koko tilauksesi tai palauttaa yksittäisiä tuotteita 14 päivän kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut tilauksen viimeisenkin tuotteen. Tuotteiden palauttaminen on ilmaista.

Toivomme, että ilmoitat meille peruutuksesta, palautuksesta tai vaihdosta joko tilauksen mukana tulevalla lomakkeella, sähköpostitse tai sivun oikean alalaidan chatin kautta.

Noutamattomasta postiennakkopaketista seuraa välittömästi pysyvä postiennakkokielto.

Vialliset tuotteet ja laatupoikkeamat

Jos tuotteet ovat vahingoittuneet kuljetuksessa, niin ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuotteillamme ei ole takuuta. Noudatamme kuitenkin hyvää kaupankäyntitapaa, eli pyrimme löytämään kompromissin tilanteessa, jossa tuotteessa on ollut selkeä laatuvirhe, joka tulee ilmi pian kaupan jälkeen. 

Mahdollisen laatuongelman tapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa laatuongelmasta viipymättä asiakaspalveluumme ja kuvailla ongelma tarkasti valokuvien kera. Tämän lisäksi kaikki vialliset käyttämättömät tuotteet tulee palauttaa välittämästi jatkotutkimuksia varten.

Mikäli todisteita laatuongelmasta ei esitetä ja tuotteita ei palauteta, niin kieltäydymme hyvittämästä tuotteita.